Topreis € 2425

Fly-drive Zuid-Afrika met Swaziland 20 dagen. Combineer Safari en Oceaan met Tuinroute. Vijf x 2 of 3 nachten op 1 plek- zo Zie je wat. Activiteiten voor iedere leeftijd. Inclusief binnenlandse vlucht- minder km. Ook als Groepsreis te boeken.
Boek nu

Namibië TOP reis

Groepsreis Namibië, Botswana en Victoria Waterval in één reis! Inclusief Okavango Delta met vluchten en gids t.w.v. € 700 pp! Ervaar de Zandduinen, Etosha Park en Chobe Park. Kleine groepen- max 16 mensen. Bekroond met cijfer 9. Ook als fly-drive te boeken.
Boek nuVan Geldorp Reizen- Explore

In de laatste 10 jaar hebben diverse bedrijfjes onze naam overgenomen. Daar werken we niet keihard voor en daarom hebben we een nieuwe- unieke- naam: Van Geldorp Reizen. Welkom! Dezelfde reizen, prijzen en kwaliteit als vanouds uiteraard. U bent welkom op de Vakantiebeurs van 16-19 januari in Utrecht. Hal 12. Graag tot ziens!

Zuid-Afrika al voor € 1795

Heb je 2 weken vakantie en wil je iets anders dan Ibiza- ga naar Zuid-Afrika met Swaziland! Ervaar unieke wildparken, ga zelf braaien, maak safari's met een ranger, fiets door Soweto, relax aan het strand van de Indische Oceaan. Mountainbiken, paardrijden, wandelen. Dans met de locals in Swaziland. En dat voor dit geld!

1.) Begrippen

Contactpersoon- de persoon die een boekingsformulier heeft ingevuld. 
Tax- verzamelnaam voor luchthavenbelastingen, veiligheids- en de brandstoftoeslagen.
Airline- luchtvaartmaatschappij

2.) Boeken
2.1 Met het boeken geven zowel de contactpersoon als de overige reisgenoten te kennen de inhoud  van de programmabeschrijving en de algemene voorwaarden te hebben doorgenomen en daarmee akkoord te gaan. Na ontvangst boeking wordt deze aan de klant bevestigd door een schriftelijke bevestiging en factuur per mail.

2.2 Bij reizen waarbij de vliegtickets na (aan) betaling meteen worden geprint (fly-drive en internationale reizen) is bij boeking het juiste bedrag aan vliegticket en tax niet bekend. Dit omdat de prijs vliegticket afhangt van o.a. beschikbaarheid op de gewenste vertrekdatum en de tax dagelijks verandert. De contactpersoon wordt zo snel mogelijk door Go Explore telefonisch geïnformeerd omtrent vluchtschema en eventuele afwijking prijs. Dan heeft de contactpersoon of zijn reisgenoten nog een bedenktijd van één dag. Indien de contactpersoon doorgeeft dat de eventuele wijziging van hetgeen op deze website staat vermeld niet akkoord wordt bevonden, vervalt de boeking. Een gedane (aan) betaling wordt na ontvangst meteen retour geboekt. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de oorspronkelijke boeking en blijft deze gehandhaafd.  

2.3 Indien de contactpersoon  na het telefonisch ontvangen van de definitieve prijs met vluchtschema niet binnen de bedenktijd van één dag reageert, maar later claimt een boeking te hebben gedaan zonder dat er sprake is geweest van een vernieuwde bevestiging- rekening door Go Explore wordt ervan uitgegaan dat er geen boeking heeft plaatsgevonden.

2.4 Bij de internationale groepsreizen wordt na een bij Go Explore ontvangen boeking nagegaan of het minimaal aantal deelnemers bij de opgegeven vertrekdatum is gerealiseerd en/of dat de reis inmiddels niet in volgeboekt. Indien het minimum aantal deelnemers niet is bereikt kunnen we op dat moment de reis niet garanderen en staat het de contactpersoon vrij de boeking ongedaan te maken. Een gedane (aan) betaling wordt na ontvangst meteen retour geboekt. Indien de gewenste reis is volgeboekt, wordt een alternatief aangeboden. Als de contactpersoon daarvan afziet, wordt de boeking ongedaan gemaakt en een gedane (aan) betaling wordt na ontvangst meteen retour geboekt.

2.5 Indien er gelijkertijd meer akties zijn- bijvoorbeeld Vakantiebeurs korting en Klanten korting, geldt het hoogste bedrag aan korting van één aktie. Korting geldt alleen op reizen die ook daadwerkelijk doorgang vinden. 

3.) Betalingsvoorwaarden

3.1 Voor betalingen verricht middels Ideal vanof onze website verwijzen we naar de bepalingen van Ideal te vinden op www.ideal.nl

3.2 Met de bevestiging van de boeking volgt het bedrag van de aanbetaling c.q. reissom. De verschuldigde bedragen dienen binnen de aangegeven termijn te zijn voldaan. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de contactpersoon in verzuim en behoudt Go Explore het recht de reis te annuleren. Daarbij is minimaal het bedrag aan aanbetaling verschuldigd, waarvan eventuele incassokosten voor rekening van de contactpersoon komen. Indien de aanbetaling c.q. reissom niet tijdig op de rekening van Go Explore staat bijgeschreven en een eventuele optie op vliegtickets om die reden is komen te vervallen, zijn alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van contactpersoon.

4.) Verzekeringen en Annuleren

4.1 Bij vertrek dient uw paspoort nog 6 maanden geldig te zijn. Een reisverzekering met dekking voor reisongevallen, repatriëring en medische kosten is verplicht. Een annuleringsverzekering raden wij sterk aan. Annuleren tussen 90 en 60 dagen voor vertrek kost 50% en binnen 60 dagen voor vertrek 100% van de totale reissom. De aanbetaling bent u altijd verschuldigd. Bij annuleren is een medische verklaring vereist van behandelend arts of ziekenhuis inden het om een medische reden gaat. Daarbij gaat het niet om uw ziekte maar de verklaring dat de medische ingreep het ondergaan van de gebekte reis niet mogelijk maakt. Enkel na ontvangst van zo'n verklaring ontvangt u een annuleringskostennota. Deze regel is in het leven geroepen om het gemak waarmee een geboekte reis soms geannuleerd werd tegen te gaan. Ook om onze leveranciers hiervan te vrijwaren. 

4.2 Heeft de contactpersoon en of diens reisgenoten al dan niet telefonisch te kennen gegeven een reis- en/of annuleringsverzekering voor hem/ haar danwel een andere reisgenoot cq reisgenoten genoemd op het boekingsformulier te willen afsluiten en is die verzekering overeenkomstig door Go Explore opgemaakt, is het aangaan van die verzekering definitief en kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Bij doorlopende verzekeringen kan dat wel, een jaar later en wel schriftelijk aan Go Explore gemeld minimaal 2 maanden voor de vervaldatum. De premie, assurantiebelasting en kosten van de aangegane verzekering blijft contactpersoon verschuldigd waarbij eventuele incassokosten voor rekening van de contactpersoon komen.

5.) Uitsluitingen aansprakelijkheid

5.1 Met het boeken van een reis gaat u ermee akkoord dat Go Explore niet aansprakelijk wordt gesteld voor de schade veroorzaakt door vertragingen en annuleringen van airlines of faillisementen van airlines waardoor vluchten worden geannuleerd. Reeds geprinte tickets zullen in geval van een faillisement ter refund aan de betreffende airline worden aangeboden, zonder enige garantie door Go Explore op een eventuele vergoeding. Volgens Europese regelgeving is er een vergoedingsbeleid van airlines in het geval van een vertraging c.q. annulering. Wilt de klant voor deze vergoeding in aanmerking komen, dient hij zelf de airline in deze te berichten. Go Explore is niet verantwoordelijk voor gemiste programma-onderdelen of andere ( vervoers) schade als gevolg van een vertraging danwel annulering c.q. faillissement van een airline.U bent ten allentijde zelf verantwoordelijk voor de juiste reispapieren. 

5.2 Met het boeken van een reis gaat u ermee akkoord dat Go Explore niet aansprakelijk wordt gesteld voor opgelopen bagage-schade danwel diefstal van uw bagage. Als er iets gebeurt met uw bagage tijdens een vlucht dient u ter plaatse bij de airline een PIR rapport op te laten maken en deze handelt de schade af. Bij diefstal heeft u een politie rapport nodig. Naast een annuleringsverzekering bevelen wij een reisverzekering van harte aan.

5.3 Met het boeken van een reis gaat u ermee akkoord dat Go Explore niet aansprakelijk wordt gesteld als er noodgedwongen wijziginen in het reisschema moeten worden aangebracht. Te denken valt aan bosbranden waardoor een andere route dient te worden gevolgd, brand waardoor een accommodatie is verwoest en elders onderdak moet worden gezocht. Tevens ingeval een accommodatie genoemd in een reisbeschrijving volgeboekt blijkt te zijn bij aanvraag en/of overboekt blijkt te zijn terwijl Go Explore daar redelijkerwijs niet iets aan had kunnen doen. Uiteraard bieden we in dat geval het best gelijkwaardige alternatief, o.a. afhankelijk van afstand, prijs en beleving.

5.4. Go Explore is niet verantoordelijk en/of aansprakelijk voor welk onderdeel ook ingeval van oorlog, stakingen, oproer, (uitbraak) ziekten danwel epidemieen, natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen of anderzins. Ook niet als airlines hun route moeten verleggen vanwege welke oorzaak ook en u daarmee een vlucht mist. In deze gevallen volgt geen teruggave van betaalde reissom tijdens een reeds aangevangen reis. Ook geen teruggave reissom voorafgaand aan de reis, afhankelijk van de periode voor vertrek waarin genoemde gebeurtenissen zich afspelen. Zie hiervoor 4.1. onder Annuleren. 

5.5. De betaling van kosten/ borgstelling met de creditcard aan de autoverhuur- maatschappij is een zaak tussen de verhuurder en de klant en eventueel de creditcard maatschappij en gaat geheel buiten Go Explore om. Omdat GO Explore hier geen enkele invloed op heeft en we niet ter plaatse aanwezig zijn bij aanrijdingen e.d., bemoeien wij ons derhalve niet met eventuele geschillen hieromtrent. 

5.6 Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij gedane boekingen worden geen restituties gegeven als later prijs wordt verlaagd. Omgekeerd volgt geen verrekening indien prijs nadien wordt verhoogd.

GO Explore is onderdeel van Go Beyond BV, ingeschreven in het handelsregister te Den Haag onder nummer 27301005 met als doel het ondernemen van touroperatoraktiviteiten.

Topreis € 2425

Fly-drive Zuid-Afrika met Swaziland 20 dagen. Combineer Safari en Oceaan met Tuinroute. Vijf x 2 of 3 nachten op 1 plek- zo Zie je wat. Activiteiten voor iedere leeftijd. Inclusief binnenlandse vlucht- minder km. Ook als Groepsreis te boeken.
Boek nu

Namibië TOP reis

Groepsreis Namibië, Botswana en Victoria Waterval in één reis! Inclusief Okavango Delta met vluchten en gids t.w.v. € 700 pp! Ervaar de Zandduinen, Etosha Park en Chobe Park. Kleine groepen- max 16 mensen. Bekroond met cijfer 9. Ook als fly-drive te boeken.
Boek nuVan Geldorp Reizen- Explore

In de laatste 10 jaar hebben diverse bedrijfjes onze naam overgenomen. Daar werken we niet keihard voor en daarom hebben we een nieuwe- unieke- naam: Van Geldorp Reizen. Welkom! Dezelfde reizen, prijzen en kwaliteit als vanouds uiteraard. U bent welkom op de Vakantiebeurs van 16-19 januari in Utrecht. Hal 12. Graag tot ziens!

Zuid-Afrika al voor € 1795

Heb je 2 weken vakantie en wil je iets anders dan Ibiza- ga naar Zuid-Afrika met Swaziland! Ervaar unieke wildparken, ga zelf braaien, maak safari's met een ranger, fiets door Soweto, relax aan het strand van de Indische Oceaan. Mountainbiken, paardrijden, wandelen. Dans met de locals in Swaziland. En dat voor dit geld!